Laserbehandling av Acne


Både IPL och laser är effektiva behandlingar av acne. Behandlingarna torkar ut huden och bleker den rodnad som har uppstått som en följd av besvären. Vi avgör från fall till fall vilken typ av behandling vi tror passar bäst, laser eller IPL. Ofta kan en kombination av de båda ge fantastiska resultat.

På den här filmen kan man tydligt se hur en behandling går till och hur effektiv den är. Vi behandlar normal acne på friska personer med vår Fotona QX Max. Våra patienter får aldrig vara under behandling med någon form av medicin mot acne, som exempelvis Roaccutan.

Läs mer om hur Fotona QX Max behandlar acne här.