Tatueringsborttagning


Tatueringsborttagning

Vetenskapen bakom resultaten

Att behandla tatueringar med laser är den enda kliniskt bevisade metoden att ta bort tatueringar utan ärrbildning. Q-Switchade lasrar, som den Fotona QX Max som vi använder, har funnits på marknaden i över ett decennium. De är designade för att skapa superkorta pulser av ljusenergi som slår sönder bläcket i tatueringen.

Hur din hud påverkas av lasern

Under behandlingen av en tatuering skjuts laserljus mot den tatuerade delen av huden. Ljuset absorberas selektivt av bläckpartiklarna i tatueringen, men lämnar den omgivande huden och kromoforerna oskadda.
Bläcket absorberar laserns energi, värms upp och slås sönder till mycket små partiklar av bläck/pigment.
Under veckorna mellan behandlingarna tar kroppens eget immunförsvar hand om och transporterar bort det sönderslagna pigmentet och tatueringen bleks allt mer.  Över en serie av behandlingar slås mer och mer av tatueringens pigment sönder och huden återfår sin naturliga färg.
Titta gärna på våra bilder, före och efter. De ger en bra uppfattning om hur processen ser ut.

Hur fungerar en laser?

Laser är en förkortning som står för Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation.
Lasern skickar ut sk. monokromatiskt ljus (endast en färg/våglängd) genom en process som kallas för stimulerad emission. Det speciella laserljuset karaktäriseras av sin smala stråle eller serier av pulser.
För det här ändamålet används en mycket stark och snabbt blinkande ljuskälla för att skicka atomer genom en Nd:YAG laserstav, i praktiken en stav med kristaller. När kristallens atomer nås av energin avges fotoner som färdas i en specifik våglängd. Optik och mekanik som tex reflekterande speglar fokuserar fotonerna till en laserstråle. Strålen bär energin till huden och tas selektivt upp av tatueringens bläck/pigment.

Olika våglängder för Tatueringsborttagning

Olika färger på tatueringsbläck absorberar olika våglängder av laserljus och undviker att skada omgivande vävnad och kromoforer (tex melanin och hemoglobin). När laserljuset appliceras med rätt pulslängd, rätt energinivå och med korrekt våglängd så påverkas tatueringens pigment selektivt.

Varje våglängd motsvarar ett visst intervall av tatueringsfärger, vilket är anledningen till att det marknadsförs olika typer av lasrar för tatueringsborttagning. De mest populära våglängderna för tatueringsborttagning är 1064nm och 532nm och de kan båda två skapas med en Q-switchad Nd:YAG laser. Vår Fotona QX Max kan producera följande våglängder: 1064, 532, 650, 585. Tillsammans täcker de in alla tänkbara färgkombinationer som kan förekomma i en tatuering.

Q-Switching

En laser kan producera rätt våglängd, men om inte energin som används appliceras under rätt tidsintervall och med rätt energinivå så uppnår man ändå inte önskvärt resultat.
Tatueringsbläck kan vara svårt att slå sönder och få bort och endast en Q-Switchad laser klarar av att producera tillräcklig energi för att ta bort mörka och ljusa tatueringar utan oönskade sidoeffekter som ärrbildning.
Q-Switchade laserpulser är endast några få nanosekunder långa (1 nanosekund = 0,000 000 001 sekund). Det skapar höga nivåer av energi och bra kvalitet på den fotoakustiska processen.